Historia

Ljusne har en lång och spännande historia fylld av industri och sjöfart. Järn- och träindustrin var under långa tider de dominerande näringarna i Ljusne.