Järnindustrin 1671-2003

Ljusne Bruksmuseum,


Tord Nyberg, har gjort en tidsresa i Järnindustrins tillkomst och utveckling från år 1671 till år 2003.

 

Bergskollegiet

 

gav år 1671 rådmannen i Stockholm, Hans Kohlmeter tillstånd att anlägga en masugn samt två hammare med fyra härdar på södra sidan av Ljusnans mynning. Anläggningen kallades Ljusne Masugn, men ändrades senare till Ljusne Järnverksegare.

 

Foto: Stig Wallström
Exteriörbild av Ljusne norra järnverk som anlades 1882. Masugnen i bakgrunden anlades redan 1874.

I februari 2003 stängs grindarna till kättingfabriken för gott. Ytterligare ett stycke industrihistoria i Ljusne läggs till den tidigare. Kättingtillverkningen var den sista återstoden av järnhanteringen som startade 1671 och pågick i 332 år, därav kättingsmide i 119 år.

MASUGNSPROCESSEN

Tryck här om er vill veta mer om masugnsprocessen.

Masugnstyper

Följa link för att läsa mer om masugnstyper, Multimmersmasugen och Stenmasugnen.

Färskningsmetoder

Vill er veta mer om Färskningsmetoder - tryck här.