Ljusnes industrihistoria

Här kan ni följa Ljusnes industrihistoria från mitten av 1600-talet till nutid. I den historiska beskrivningen kan ni läsa om både järn- o träindustrins tillkomst och utveckling under fyra sekel, ägarförhållanden från Wilhelm Henrik Kempe, Greve Walter von Halwyl och 

Harry von Eckerman till dagens storkoncerner och spännande anekdoter kring bygget av broar och andra anläggningar för att klara industrins behov.


Exteriörbild av Ljusne södra järnverk som anlades 1873-74. Foto: Stig Wallström
Exteriörbild av Ljusne södra järnverk som anlades 1873-74. Foto: Stig Wallström