Ala Bruk

En vällingklocka från 1880-talet är bevarad.

I anslutning till Ala sågverks uppförande byggdes under 1860- 1870-talet ett flertal arbetarbostäder.


Bland annat "Bruket" med två rader rödfärgade, numera pietetsfullt renoverade, envåningshus.  

De ligger vackert inbäddade i grönska. 

Den för detta förvaltarbostaden från 1860-talet är senare tillbyggd och moderniserad. 

Förvaltaren var bolagets högsta representant på orten.