Hyttmuseet

På Ljusnans södra strand ligger Hyttmuséet, där man bland annat kan se Ljusnetillverkade brandredskap och en malmkross från 1800-talet. Dessutom finns en klensmedja, som är i bruk vissa dagar under sommaren. I muséet finner man en brandbil från 1930-talet och brandredskap från 1800-talet. 

 

Cirka 300 meter nedströms från Hyttmuséet finns ett gammalt valsverk bevarat som ett minne från järnverksepoken 1874 - 1932. Det är ett av Sveriges första trioverk med tre arbetsvalsar.

 

Besök enligt överenskommelse med Bruksmuséet under perioden juni - september. 

 

 

Rostugnen

Hyttan i Ljusne