Kommun

Ljusne är en av det tolv största orter i kommunen. Kommunfakta. 
Se orter på karta.

 

Förvaltningen befinner sig i centrum av Söderhamn stad.

 

Alla officiella informationer finns via Söderhamns kommuns webbplats. 

826 80 Söderhamn

Växel 0270-75000

Fax 0270-411 60

E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se